จองที่พัก
* จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

ข้อตกลงและขั้นตอนในการสำรองห้องพัก

  • สำหรับโปรแกรมทัวร์ปี 2019
  • จ่ายเงินมัดจำคนละ 9,000 บาทผ่านบัญชีธนาคารในประเทศไทย
  • เมื่อเดินทางมาถึงเราจะคืนเงินให้ผ่านบัญชีธนาคารในประเทศไทย
  • ลูกค้าจ่ายเป็นเงินฟรังก์สวิสตามราคาที่ตกลง

เงื่อนไขในการยกเลิกห้องพัก

  • ขอยกเลิกการจองห้องพักล่วงหน้า 90 วัน คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน *
  • ทำวีซ่าไม่ผ่าน คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน *
  • ค่าห้องพักส่วนที่เหลือจ่ายเมื่อมาถึงที่พักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  • * หักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 30 บาท