โปรแกรมที่ 4 Train Switzerland เที่ยวเองในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

Train Switzerland เป็นโปรแกรมสำหรับท่านที่ต้องการท่องเที่ยวด้วยตนเองผ่าน Swiss Travel Pass สำหรับลูกค้าที่ต้องการมาสวิสเซอร์แลนด์และท่องเที่ยวไปยังจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ โดยทางเราจะให้บริการที่พัก จัดหาตั๋วรถไฟ และแนะนำการเดินทางพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวให้กับท่าน

ราคา

สำหรับ 1-4 ท่าน

 • 4 วัน 3 คืน 665CHF/ท่าน
 • 5 วัน 4 คืน 815CHF/ท่าน

สำหรับ 5-6 ท่าน

 • 4 วัน 3 คืน 635CHF/คน
 • 5 วัน 4 คืน 775CHF/คน

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องพัก
 • อาหารเช้า / อาหารเย็น / เครื่องดื่มซอฟดริ๊งค์
 • ตั๋วรถไฟ Swss Travel Pass
 • ฟรี นั่งรถไฟ เรือ รถราง รถบัส ทั่วสวิส
 • ส่วนลดครึ่งราคา นั่งกระเช้าขึ้นเขา
 • ฟรี เข้าชมพิพิธภัณฑ์
 • ฟรี Pocket Wifi
 • รับ-ส่ง ที่สนามบิน Zürich

สถานที่ท่องเที่ยว

Luzern เมืองที่นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด พบวีรบุรุษสิงโต สะพานไม้บนแม่น้ำ ล่องเรือทะเลสาบลูเซินร์ / นั่งรถไฟฟันเฟืองขึ้นเขา Rigi ซึ่งได้สมญานามว่า ราชินีแห่งขุนเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้สวยงามมาก หรือจะไป Titlis ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

Bern (แปลว่าหมี) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ชมเมืองเก่า มีหอนาฬิกาเก่าแก่ จตุรัสคนเดิน น้ำพุหน้ารัฐสภา แม่น้ำสายอาเร่

Zürich เป็นเมืองธุรกิจ แหล่งช๊อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยว แต่ยังคงรักษาความสวยงามของเมืองไว้ได้ดีเยี่ยม และเคยถูกโหวตให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก

Interlaken/ Jungfrau เป็นสถานมีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือน โดยเฉพาะผู้ที่ถือตั๋ว Swiss Travel Pass เพราะจะได้รับส่วนลดไปได้เยอะมาก โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องนอนพัก 1 คืน และลูกค้าจะต้องออกค่าใช้จ่ายตรงนี้เอง

Zermatt เป็นเมืองกลางหุบเขาที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ ลูกค้าสามารถไปได้ด้วยตั๋วสวิสพาสที่เราจัดให้ และต้องพัก 1 คืนเช่นกัน ลูกค้าจะต้องออกค่าใช้จ่ายค่าที่พักเอง