เครื่องใช้ไฟฟ้าและปลั๊กไฟในสวิตเซอร์แลนด์

เครื่องใช้ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

กระแสไฟฟ้าที่ใช้คือ 230 โวลต์ AC, 50Hz
ปลั๊กที่ใช่เป็นปลั๊กมาตรฐานยุโรปคือ ปลั๊กขากลม 2 ตา
และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่นิยมใช้ปลั๊กขากมล 3 ตา

เครื่องใช่ไฟฟ้าที่ผลิตในเมืองไทยจะใช้กับปลั๊กของสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ ควรนำตัวปรับเปลี่ยนหรือ Adapter มาด้วย

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นมี WIFI ให้ใช้โดยทั่วไป แต่คุณสามารถเช่าอุปกรณ์แชร์ WIFI ส่วนตัว โดยสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่
https://travelerswifi.com/th/