สภาพอากาศ สภาพภูมิอากาศ และภูมิศาสตร์

สภาพอากาศ สภาพภูมิอากาศ และภูมิศาสตร์

เทือกเขาแอลป์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ในพื่นที่สูงของภูมิภาคอัลไพน์มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำในขณะที่พื่นที่ต่ำบริเวณภาคเหนือ
มีอุณหภูมิสูงขึ้นและมีฤดูร้อนที่อบอุ่น โดยรวมเดือนที่ร้อนที่สุดคือเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม นักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะเล่นสกีควรมาช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิที่อบอุ่นและแดดอ่อนๆ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีทางออกสู่ทะเล พรมแดนทางทิศตะวันตกติดกับประเทศฝรั่งเศส,
ทางทิศเหนือติดกับประเทศเยอรมันนี ทางทิศตะวันออกติดกับประเทศออสเตรียและลิกเทนสไตน์ และทางทิศใต้ ติดกับประเทศอิตาลี

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรปร่วมกับน้ำตกแม่น้ำและทะเลสาบตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียว ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือ ยอดเขา Dufourspitze มีระดับความสูง 4,634 เมตร ยอดเขา Dom เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ2 มีระดับความสูง 4,545 เมตร ยอดเขา Matterhorn เป็นชื่อยอดเขาที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี่มีความสูง 4478 เมตร