ข้อกำหนดของหนังสือเดินทางและวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

หนังสือเดินทางต้องมีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนหลังจากการเดินทางเข้าออกประเทศ วีซ่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในกลุ่มเช็งเก้นวีซ่า
https://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Area

รายละเอียดการยื่นขอวีซ่า
คุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและการยื่นขอวีซ่าทางลิงค์ข้างล่างนี้
https://ch.tlscontact.com/th/BKK/page.php?pid=home&l=th

เว็บสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศไทย
https://www.eda.admin.ch/bangkok